Nastavení cookies

Tvůrčí a studijní stipendium v oblasti výtvarného umění, divadla a tance a hudby: přijímáme žádosti pro rok 2024/2025

Oddělení umění Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro projekty realizované od roku 2024 v oblasti výtvarného umění, divadla a tance a hudby. 
Program je určen pro fyzické osoby: občany ČR nebo cizince s trvalým pobytem v ČR. Není určen pro žáky a studenty (ani doktorských studijních programů). O studijní stipendia se mohou ucházet pouze osoby mladší 35 let (u tvůrčích stipendií věkové omezení neplatí). Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 5. 1. 2024.

Výsledky budou zvěřejněny nejpozději do 15. 3. 2024

Ke stažení:
1) vyhlašovací podmínky
2) formulář žádosti o stipendium
3) rozpočtový formulář žádosti
4) formulář popisu projektu
5) seznam příloh

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Najman; jiri.najman@mk.gov.cz; +420 257 085 214

Pokud bylo žadateli stipendium již dvakrát poskytnuto, může podat žádost v rámci Výzvy č. 318/2023 – Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: individuální tvůrčí a studijní projekty na této stránce

Spojte se s námi