Nastavení cookies

 

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven

vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí

ve výběrovém dotačním řízení

 

 

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů,

a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů,

jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

 

 

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

 

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

VISK 3 - Informační centra knihoven,

VISK 5 – RETROKON,

VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,

VISK 8 – Informační zdroje: Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR.

 

 

 

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,

podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením,

kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

 

 

 

 

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2020 !!!

 

 

 

 

Bližší informace:                                                                

 

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)

Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K 21)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1,3)

 

 

VISK též na:

https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Spojte se s námi