Nastavení cookies

Výroční zpráva k zákonu č. 106/1999 Sb., za rok 2013:

a) počet podaných žádostí o informace: 81
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 3
b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí (proti rozhodnutí ministerstva): 2
c) náklady na vlastní zaměstnance 100 000 Kč v souvislosti se soudním řízením
d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a: 1
důvody podání stížnosti a stručný popis způsobu jejího vyřízení: 
Stížnost směřovala proti výši úhrady nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 
Stížnosti bylo vyhověno v autoremeduře dle § 16a odst. 5 zákonem č. 106/1999 Sb. a požadované informace byly žadateli poskytnuty.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Rozsudky Městského soudu v Praze č. j. 5A 237/2011 – 124-127, č. j. 5A 238/2011 – 107-111, č. j. 7A 88/2011 – 116-128, č. j. 10A 1.pdf, 426.9 kB
Spojte se s námi