Nastavení cookies

a) počet podaných žádostí o informace: 163

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 11

b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí: 2

c) výdaje v souvislosti se soudním řízením: 20.356,- Kč

d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

e) počet stížností podaných podle § 16a: 8

 

Důvody podání stížností a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

            Stížnosti byly podány proti neposkytnutí informací a proti výši úhrady za vyhledání informací. Stížnosti byly zamítnuty, neboť informace byly již poskytnuty a úhrady byly stanoveny oprávněně a v přiměřené výši.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5A 156/2013-51-56.pdf, 289.3 kB
Spojte se s námi