Nastavení cookies

Evropská komise vyzývá zástupce dotčených subjektů k účasti v dialogu o uplatňování článku 17 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu a o používání autorskoprávně chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online.

Cílem dialogu je vyslechnout názory zúčastněných stran a projednat možná praktická řešení pro uplatňování článku 17. Výstupyz dialogu budou podkladem pro pokyny Evropské komise prouplatňování článku 17, jejichž vydání směrnice Evropské komisi ukládá.

Evropská komise vyzývá organizace reprezentující dotčené subjekty, zejména zástupce nositelů práv, poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, spotřebitelů a uživatelů, aby vyjádřili svůj zájem o účast v dialoguvyplněním příslušného online formuláře (zde), a to nejpozději do 18. září 2019.

Z přihlášených organizací vybere Evropská komise až 80 subjektů, které k dialogu přizve. První jednání se zúčastněnými stranami se bude konat dne 15. října 2019 v Bruselu.

Podrobnější informace o této výzvě, včetně kritérií, která bude Evropská komise při vybírání konkrétních dotčených subjektů považovat za zásadní, najdete zde.

 

Samostatné oddělení autorského práva
29. 8. 2019

Spojte se s námi