Nastavení cookies

Ministerstvo kultury (samostatné oddělení autorského práva) zahajuje přípravu implementace dvou nových autorskoprávních směrnic EU - směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu a směrnice (EU) 2019/789, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS. Obě směrnice byly přijaty Evropským parlamentem a Radou dne 17. dubna 2019 a lhůta pro jejich implementaci do vnitrostátního právního řádu uplyne dne 7. června 2021.

 

Podobně jako v minulosti povede samostatné oddělení autorského práva MK konzultace se zástupci dotčených subjektů a s odbornou veřejností. Konzultace budou zahájeny v průběhu července a budou probíhat v podobě ústních jednání nebo prostřednictvím e-mailové korespondence. První ústní jednání je předběžně plánováno na září 2019.

 

Samostatné oddělení autorského práva, MK
1. července 2019

Spojte se s námi