Nastavení cookies

Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem došlo k úpravě tzv. „radničních periodik“.  

 

Uvedená novela tiskového zákona byla přijata za účelem splnění úkolu „1.6 - Zavedení opatření proti zneužívání radničních periodik“, stanoveného ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, kterou vláda přijala usnesením č. 1 dne 5. ledna 2011.

Naplnění úkolu spočívalo v zavedení opatření, jež budou směřovat k úpravě vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, ve smyslu poskytování objektivních a vyvážených informací s výslovným zakotvením požadavku objektivity a vyváženosti informací šířených veškerými informačními prostředky.

Cílem změny tiskového zákona je zajistit objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců. 
Novelou tiskového zákona došlo k definování nové kategorie periodického tisku územních samosprávných celků, tzv. radničních periodik, pro které nově platí možnost uplatnění požadavku na uveřejnění informací ze strany všech politických a názorových skupin zastoupených v zastupitelstvu daného územního samosprávného celku.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Tiskový zákon.rtf, 412.3 kB
Spojte se s námi