Nastavení cookies

Program 134 110 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení“ je zařízen k řešení problematiky nutného technického zhodnocení, tj. nezbytné modernizace, obnovy,oprava údržby hmotného a nehmotného investičního majetku státních příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva kultury.

 

Program je členěn na podprogramy:

134V11200       Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení
134V11300       Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení
134V11500       Podpora realizace úsporných energetických opatření

 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v souladu s Příkazem ředitele č. 1/2018.

Přílohu žádosti o dotaci: „Dokumentace akce (projektu)“ si Účastník programu vygeneruje a vytiskne ve webovém rozhraní systému EDS/SMVS po přidání „nového projektu“.

Dispozice pro úhradu sankcí a odvodů / vratek.

Program byl ukončen k 31. 12. 2020.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Dokumentace programu č. 134 110.pdf, 203.5 kB
Spojte se s námi