Nastavení cookies

Výzva č. 0341/2023 – Další rozvoj digitalizace v oblasti knihoven

Výsledky dotačního řízení: protokol z hodnocení žádostítabulka s výsledky

Cílem iniciativy je rozvoj a obnova digitalizační infrastruktury knihoven jako správců kulturního a znalostního bohatství v souladu s implementací Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027, přijaté usnesením vlády ČR č. 840 ze dne 17. 8. 2020.

Tato výzva je zaměřena na podporu rozvoje digitalizačních pracovišť, kterými jsou Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně. Zmíněné dvě knihovny spolupracují na projektu Národní digitální knihovny (NDK) a návazných procesů, spočívajících v oblastech dlouhodobého uchování digitálního obsahu, jeho zpřístupnění a posílení agregace dat z digitálních knihoven jako správců kulturního a znalostního bohatství, a to prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí. Výzva se rovněž zaměřuje na optimalizaci a zefektivnění technologie systémů digitalizace, podporu konverze dat do nových formátů nutných pro moderní způsob zpřístupnění a uložení digitálního obsahu a další rozvoj České digitální knihovny a Centrálního portálu knihoven jako centrálních systémů knihoven pro zpřístupnění digitálního obsahu novodobých fondů.

Cílovou skupinou této výzvy jsou dvě knihovny, které prostřednictvím Národní digitální knihovny poskytují přístup uživatelské veřejnosti k dokumentům v digitální podobě a dalším svým službám.

Číslo výzvy

0341/2023

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 14. 8. 2023

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu v období:

od 15. 8. 2023 od 9:00 do 20. 9. 2023 do 15:00

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025

Alokace

7,461 mil. Kč (2023); předpoklad: 54,028 mil. Kč (2024);  49,012 mil. Kč (2025)

Oprávnění žadatelé

státní příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně, zřizované Ministerstvem kultury

Indikátory výzvy

Počet podpořených „podniků“ – knihoven, 

Počet projektů

Počet návštěv nových/ modernizovaných služeb – počet uživatelů prostřednictvím vzdáleného přístupu

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Vyhlašovací podmínky

Výzva č. 0341/2023

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Spojte se s námi