Nastavení cookies

Vyhlášení 2. výzvy Design Credits: 29. 1. 2024

Příjem žádostí: 1. 2. 2024 - 31. 7. 2024.

Žádosti podávejte prostřednictvím dotačního portálu MK na adrese https://dpmkportal.mkcr.cz/default. Výzva bude v dotační portálu přístupná až od 1.2.2024 od 12 hod.

Text výzvy

Vyhlašovací podmínky

Přílohy

Kontrolní list

Pravidla a podmínky Adresáře designérů

Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Prohlášení k velikosti podniku

Obsah a struktura kreativního briefu

Povinná publicita NPO Design Credits

 

Iniciativa 4.5.6 Kreativní vouchery – Design Credits

Číslo výzvy

00462/2024

Komponenta

4.5 Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Kreativní vouchery – Design Credits

Termíny výzvy

Žádosti je možné podat v období od 1.2. 2024 do 31. 7. 2024

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány v období od 1.1.2024 do 30. 9. 2024.

Alokace

15 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

Žadatelem o dotaci mohou být malé a střední podniky (dále MSP) dle Doporučení Komise 2003/361/ES zveřejněném v Úředním věstníku EU L 124 dne 20. 5. 2003 se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy.

Indikátory výzvy

Přidělení alespoň 100 design creditů malým a středním podnikům

Garant výzvy

Oddělení kulturních a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Soubory ke stažení
Spojte se s námi