Nastavení cookies
  


Evidenční číslo Periodikum Vydavatel Obsahové zaměření Okres Kraj Periodicita Evidováno Přerušeno Ukončeno
121 E 5147 ELEKTRONIKA IDG Czech Republic, a.s. Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 12 10.03.1987 02.03.2006
122 E 5252 ENERGETIK ODBOROVÝ SVAZ ENERGETIKŮ Orgány odborů, politických stran, spolků atd. Praha Hlavní město Praha 12 07.05.1990 20.07.2004
123 E 5096 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 4 24.07.1970
124 E 4889 ESTETIKA:THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF AESTHETICS Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 2 01.04.1974 26.02.2020
125 E 810 ČESKÝ BRATR - Evangelický měsíčník Českobratrská církev evangelická Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 12 08.11.1967
126 E 5687 EFFATHA SCRIPTUM,spol. s r.o. Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 4 07.12.1990 14.03.2006
127 E 5215 ECHO INZERT Echo Inzert s.r.o. Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 52 09.04.1990
128 E 5244 EROTIC GRESO, s.r.o. Časopisy pro ženy nebo pro muže a tiskoviny rodinného typu Praha Hlavní město Praha 12 26.04.1990
129 E 5786 EXCALIBUR Ludvík, Martin Populárně vědecké a technické tiskoviny Praha Hlavní město Praha 12 20.02.1991 29.11.2010
130 E 5867 EXPOFORUM ATELIER MILATA Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit) Ostrava Moravskoslezský 4 17.05.1991 03.09.2002
131 E 5829 EXTÁZE PK 62, a.s. Další periodika určená omezenému publiku (nelze jinam zařadit) Pardubice Pardubický 2 26.03.1991
132 E 3161 FILATELIE FILATELIE,spol. s r.o. Tiskoviny věnované turistice, cestování, volnému času a sportu Praha Hlavní město Praha 24 10.11.1967
133 E 1569 FILM A DOBA SDRUŽENÍ PŘÁTEL ODBORNÉHO FILMOVÉHO TISKU Rozhlasové a filmové časopisy Praha Hlavní město Praha 4 01.04.1968
134 F 119 FILIPS Mladá fronta a.s. Tiskoviny pro děti a mládež, obrázkové seriály a obrázkové tiskoviny Praha Hlavní město Praha 12 20.10.1967 22.04.2005
135 E 5126 FILMOVÝ PŘEHLED Národní filmový archiv Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 12 06.11.1967 31.12.2012
136 E 4236 FILOSOFICKÝ ČASOPIS FILOZOFICKÝ ÚSTAV AV ČR Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 4 17.11.1967
137 E 3280 FINANCE A ÚVĚR Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 30.10.1967
138 E 3692 FOLIA BIOLOGICA Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 17.11.1967
139 E 4919 FOLIA GEOBOTANICA BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 4 17.11.1967 08.04.2008
140 E 4663 FOLIA MICROBIOLOGICA MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV ČSAV Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 17.11.1967


1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | Další >>

Spojte se s námi