Nastavení cookies
 

logo npo mkcr eu.png

Iniciativa 4.5.3 Digitalizace KKS – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II

Dotační program je určen k podpoře digitalizace kulturního obsahu, který spravují muzea a galerie, Národní památkový ústav, Římskokatolická církev a vlastníci a správci národních kulturních památek. Bude podpořena tvorba digitalizovaného obsahu, jeho prezentace a sdílení s ostatními subjekty zaměřenými na prezentaci kulturního dědictví České republiky. Podpora by měla směřovat k pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí, a to v následujících tematických okruzích:

 1. digitální dokumentace kulturních statků (tj. movitých a nemovitých národních kulturních památek, sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archeologických nálezů), dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů formou fotodokumentace a skenování,
 2. digitalizace dvojrozměrných kulturních statků formou fotodokumentace a skenování,
 3. digitalizace trojrozměrných kulturních statků,
 4. digitální dokumentace movitých a nemovitých národních kulturních památek formou fotodokumentace a skenování,
 5. digitalizace dvojrozměrných movitých národních kulturních památek,
 6. digitalizace trojrozměrných movitých a nemovitých národních kulturních památek,
 7. digitalizace kinematografických, zvukových a audiovizuálních záznamů,
 8. digitalizace analogové sbírkové dokumentace, dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů včetně retrokonverze.

 

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Číslo výzvy

0342/2024

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Digitalizace KKS – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II

Termíny výzvy

Příjem žádostí pro rok 2024 byl ukončen dne 14. 11. 2023 v 15:00

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány v období

od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Alokace

191 632 341 Kč

Oprávněný žadatel

 1. vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek mzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

 2. Národní památkový ústav a ostatní vlastníci nebo správci národních kulturních památek,

 3. specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve a pracoviště zaměřená na ochranu kulturního dědictví při římskokatolických řádech a kongregacích.

 

Indikátory výzvy

Počet podpořených „podniků“ – muzeí, galerií a dalších oprávněných žadatelů

Počet návštěv digitalizovaných předmětů – prostřednictvím vzdáleného přístupu

Garant výzvy

Odbor muzeí a galerií

 

 

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF (pouze výzva) + přílohy (pouze přílohy)

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Aktuality a informace pro žadatele

 • Povinné přílohy pro příjemce dotace ke stažení zde.
 • Výsledky dotačního řízení pro rok 2024 ke stažení zde. Přehled výsledků k DPH ke stažení zde.
 • Nabídka konzultační činnosti pro správný výběr technologií. Žadatelé se mohou individuálně obrátit na kontakty v dokumentu zde.
 • Záznam příspěvků z odborného semináře Digitalizace v paměťových institucích. Odkaz zde.

Archiv

 • Výzva č. 0241/2023 byla zveřejněna dne 7. 9. 2022 a vyhlášena dne 20. 9. 2022. Dokument ke stažení zde.
 • Často kladené dotazy ke stažení zde
 • Přehled podaných žádostí, které postoupily k hodnocení komisí v roce 2023. Dokument ke stažení zde.
 • Výsledky dotačního řízení 2023 ke stažení zde.
 • Výzva č. 0342/2024 byla zveřejněna dne 1. 9. 2023 a vyhlášena dne 18. 9. 2023. Dokument ke stažení zde.
 • Prodloužení lhůty pro podávání žádostí ve výzvě č. 0342/2024. Dokument ke stažení zde.
 • Přehled podaných žádostí, které postoupily k hodnocení komisí v roce 2024. Dokument ke stažení zde.

 

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi