Nastavení cookies

Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 2/2015, kterým se stanoví podrobnosti k přípravě zkušebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky.

Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. července 2015:

Prezentace Ministerstva vnitra České republiky ze dne 26.5.2015 v Benešově:

Prezentace z metodické porady sekce státní služby v Benešově ze dne 29. dubna 2015:

Prezentace z pracovního jednání v Solenici ze dne 15. ledna 2015:

 

Stanoviska

Stanovisko sekce pro státní službu k právnímu postavení zaměstnankyň na mateřské dovolené a zaměstnanců nebo zaměstnankyň na rodičovské dovolené ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě

Stanovisko k aplikaci § 198 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Informace o přijímání státních zaměstnanců

Stanoviska sekce pro státní službu k zastupování představeného

Stanovisko k § 80 zákona o státní službě 

Spojte se s námi