Nastavení cookies

Činnost Památkové inspekce

Památková inspekce je podle ust. § 27  zákona č. 20/1987 Sb.,  o  státní  památkové  péči specializovaným kontrolním orgánem Ministerstva kultury v oboru státní památkové péče.

Kontrolní zjištění

Tato kapitola přináší stručný přehled kontrolních zjištění Památkové inspekce z kontrol. Závěry zde uvedené  mají vést k vyvarování se podobných pochybení do budoucna. Cílem je poskytnout orgánům státní památkové péče metodickou  pomoc pro aplikaci zákona o státní památkové péči a navazujících právních předpisů.

Zveřejňování informací o kontrolách

Na základě § 26 kontrolního řádu zveřejňují kontrolní orgány alespoň jednou ročně obecné informace o výsledcích kontrol. Za úsek památkové péče provádí na celostátní úrovni tyto kontroly Památková inspekce.

Metodická činnost

Na  stránkách  Ministerstva  kultury je zveřejněn zákon o státní památkové péči s vybranými judikáty a stanovisky k aplikaci zákona o státní památkové péči. Rovněž je na  nich k dispozici popis všech druhů řízení a dalších postupů vedených na základě zákona o státní památkové péči.

Občan a nakládání s památkovým fondem

Na  stránkách Ministerstva kultury jsou  zveřejněny  informace  pro  vlastníky  kulturních  památek a  nemovitostí  ležících v  památkově  chráněných  územích a  popis  jednotlivých  životních   situací občanů  při  nakládání  s  památkovým   fondem.

Spojte se s námi