Nastavení cookies

Na  stránkách  Ministerstva  kultury je zveřejněn zákon o státní památkové péči s vybranými judikáty a stanovisky k aplikaci zákona o státní památkové péči. Rovněž je na  nich k dispozici popis všech druhů řízení a dalších postupů vedených na základě zákona o státní památkové péči. 

 

Z metodických materiálů nejen Ministerstva kultury jsou  zveřejněny:

 1) k základnímu výkladu zákona o státní památkové péči

2) k jednotlivým konkrétním  procesním i hmotněprávním otázkám památkové péče

3) k restaurování kulturních památek

4) ke správnímu trestání v oblasti památkové péče dle přestupkového zákona

5) k otázce požární ochrany kulturních památek

Dne 22. října 2020 se uskutečnila porada Ministerstva kultury s pracovníky krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a vybrané prezentace přednesené k tomuto tématu jsou k dispozici níže.

6) k použití kontrolního řádu v postupu orgánu památkové péče

7) k otázce fotovoltaiky a památkové péče

Dne 3. listopadu 2022 se uskutečnila porada Ministerstva kultury s pracovníky krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a vybrané prezentace přednesené k tomuto tématu jsou k dispozici níže.

Uvedené prezentace představily následující metodické materiály:

8) k  judikatuře vztahující se k památkové péči

9) výběr otázek, na které Památková  inspekce odpovídala

10) ostatní

Národní památkový ústav na svých stránkách zveřejňuje certifikované metodické materiály věnované jednotlivým okruhům památkové péče nebo typům předmětů ochrany. Dalšími volně dostupnými certifikovanými metodikami pro oblast památkové péče jsou publikace věnované územnímu plánování a ochraně dřevin rostoucích mimo les.

Soubory ke stažení
Spojte se s námi