Nastavení cookies

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Vyhlášení Programu péče na rok 2024 na pořízení plánu ochrany

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 15. prosince 2023 dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2024.

Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2024 na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.

Žádost o příspěvek se předkládá se na dvou formulářích současně:

  1. Návrh na zařazení do programu
  2. Formulář žádosti

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
VPR/Z - schválený rozpis příslibů na rok 2024.pdf, 475.6 kB
Vyúčtování formulář_2023.doc, 72.5 kB
Vyhlášení Programu péče na rok 2024.pdf, 284.7 kB
Návrh na zařazení do programu formulář 2024.doc, 90.5 kB
Formulář žádosti 2024.xlsm, 434.4 kB
F 1 Prohlášení o nedostatku finančních prostředků - 2024.doc, 48.5 kB
F 2 Plná moc - vzor 2024.doc, 54 kB
F 3 Fotodokumentace - formulář - vzor 2024.doc, 26 kB
Vyúčtování formulář 2024.doc, 41.5 kB
Transparent - vzor.pdf.pdf, 86.5 kB
Úplné znění Pokynu MK v Programu péče o VPR, VPZ a KPZ ze dne 10.10.2023, nabývá účinnosti dne 20.12.2023.pdf, 1.2 MB
Změna Pokynu MK v Programu péče o VPR, VPZ a KPZ ze dne 10.10.2023, nabývá účinnosti dne 20.12.2023.pdf, 383 kB
Číselník právních forem ROS.pdf.pdf, 207.1 kB
VPR - schválený rozpis příslibů na rok 2023.pdf, 2 MB
Spojte se s námi