Nastavení cookies

Ministerstvo kultury vyhlašuje Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2024. V souladu s pravidly vlastník kulturní památky žádost doručí Ministerstva kultury nejpozději do 30. září 2023 (při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu). Neúplně vypracovaná žádost, jakož i žádost postrádající stanovené doklady a projekt záchrany kulturní památky, může být vyřazena z posuzování. Dodržení lhůty stanovené pro podání žádosti se neposuzuje podle správního řádu a připadne-li poslední den lhůty na sobotu nebo neděli, neprodlužuje se lhůta o následující pracovní den.

O zařazení žádosti do Programu je vlastník písemně informován Ministerstvem kultury v časové závislosti na rozpisu schváleného státního rozpočtu pro rok 2024 a po projednání v Komisi Ministerstva kultury pro Program v průběhu I. čtvrtletí 2024.

Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Úplné znění Pokynu MK pro užití a alokaci státních finančních prostředků určených pro PZAD.pdf, 210 kB
Opatření ke změně Pokynu PZAD 2024.pdf, 92 kB
Žádost o státní dotaci (příspěvek) v roce 2024.xlsm, 435.4 kB
PZAD – schválený rozpis finančních příslibů na rok 2024.pdf, 9 MB
Vyhlášení Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2024.docx, 46 kB
Žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2024.doc.doc, 105.5 kB
Formulář Vyhodnocení Programu záchrany architektonického dědictví za rok 2023.doc, 49 kB
Formulář Vyúčtování Programu záchrany architektonického dědictví za rok 2023.xlsx, 14.4 kB
Oznámení Ministerstva kultury k tzv. pozdě zapsaným kulturním památkám.docx, 18.9 kB
Transparent programu.doc, 44 kB
Plná moc k zastupování.doc.doc, 60.5 kB
PZAD – schválený rozpis finančních příslibů na rok 2023.pdf, 9.9 MB
PZAD – schválený rozpis finančních příslibů na rok 2022.pdf, 9.5 MB
PZAD – schválený rozpis finančních příslibů na rok 2021.pdf, 11.6 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2020.pdf, 10.8 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2019.pdf, 9.3 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2018.pdf, 11.8 MB
PZAD - schválený rozpis finančních příslibů na rok 2017.xlsx, 52.7 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2016.xlsx, 24.2 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2015.xlsx, 22.7 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2014.xlsx, 21.2 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2013.xlsx, 20.6 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2012.xls, 58.5 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2011.xlsx, 21.5 kB
PZAD - alokace příspěvků v roce 2010.xls, 48 kB
PZAD – alokace příspěvků v roce 2009.xls, 77.5 kB
Usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 1995 č. 110 k Programu záchrany architektonického dědictví.rtf, 163.5 kB
Spojte se s námi