Nastavení cookies

Cílem komponenty je zajištění obnovy kulturního a kreativního sektoru prostřednictvím rozvoje lidského kapitálu. Záměrem je vytvořit stabilnější pracovní prostředí v kulturním a kreativním sektoru.
Cílem výzvy je v souladu s doporučením Evropského parlamentu (Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe) rozvoj pracovníků kulturního a kreativního sektoru v digitálních dovednostech, oblasti finanční gramotnosti a v manažerských dovednostech včetně komunikačních.      
Cílovou skupinou této výzvy jsou pracovníci kulturního a kreativního sektoru (účastníci vzdělávacích akcí) rozvíjející své znalosti a dovednosti ve výše uvedených třech oblastech. Předpokládaný počet podpořených pracovníků kulturního a kreativního sektoru (dále jen „KKS“) ve výzvě Rozvoj kompetencí je 150 osob pro rok 2024.
Výzva je vyhlašována jako jednoletá na rok 2024. 

Výsledky dotačního řízení: 

Soubory ke stažení:

Číslo výzvy

0317/2023

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce a umělkyně

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 01. 11. 2023, žádosti je možné podávat v období: od 01. 11. 2023, 13.00 do 30. 11. 2023, 15.00

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány v období nejdříve od 1. 1. 2024 a nejpozději do 31. 12. 2024

Alokace

12 mil. Kč

Oprávněný žadatel

Krajské knihovny, knihovny zřizované MK, SKIP, Sdružení knihoven, Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Indikátory výzvy

Počet podpořených fyzických osob

– pracovníků kulturního a kreativního sektoru při rozvoji kompetencí

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Vyhlašovací podmínky

Výzva č. 317/2023

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

 

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi