Nastavení cookies

Dne 29. 11. 2017 zveřejnila Evropská komise IP balíček, v jehož rámci přijala Sdělení komise Evropského parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Vyvážený systém vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvám, a dále přijala Sdělení komise Evropského parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Pokyny k některým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví.

 

Dokumenty:

Sdělení komise Evropského parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Vyvážený systém vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvám

Sdělení komise Evropského parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Pokyny k některým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví

Podrobnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise.

 

Spojte se s námi