Nastavení cookies
 

                                                                 logo npo mkcr eu.png

 

Hlavním cílem výzvy Mobilita I je zajistit rozvoj a obnovu kulturního a kreativního sektoru (KKS), zejména posílit kompetence, odbornost a propagaci české kultury a odborných pracovníků z oblasti KKS a rozšířit sítě jejich zahraniční spolupráce prostřednictvím projektů státních příspěvkových organizací zaměřených na pořádání prezentací české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury a v rámci studijních pobytů a tvůrčích rezidencí v zahraničí.

Další z cílů výzvy je podpora projektů státních příspěvkových organizací realizovaných v ČR zaměřených na pořádání vzdělávacích akcí v kultuře s mezinárodním přesahem orientovaných na stimulaci mezinárodní spolupráce, mobility, rozvíjení síťování, rozvoje dovedností, profesního růstu a udržitelnosti v oblastech KKS. Akce povedou k obnovení narušené sítě mezinárodní spolupráce v KKS, podpoří osobní růst profesionálů v kulturních a kreativních odvětvích a rozvoj dovedností a zvýší udržitelnost celého sektoru.

 

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Číslo výzvy

1/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 6. 5. 2022.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 6. 5. 2022 od 13.00 hod. do 20. 6. 2022 do 15.00 hod.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2022.

Alokace

60 mil. Kč

Oprávněný žadatel

Žadatelé o dotaci mohou být státní příspěvkové organizace, pro které je Ministerstvo kultury zřizovatelem, nebo spadají pod jeho přímou působnost.

Indikátory výzvy

Počet podpořených fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru.

Garant výzvy

Odbor mezinárodních vztahů

Odkaz na výzvu

https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-status-umelce-vyzva-c-1-mobilita-i-2843.html

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF + přílohy

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Aktuality a informace pro žadatele

 

Výsledky dotačního řízení

 

Často kladené dotazy

 


                                                              logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi