Nastavení cookies

Tvůrčí a studijní stipendium v oblasti literatury: přijímáme žádosti pro rok 2024/2025

Oddělení literatury  a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro projekty realizované od roku 2024 v oblasti literatury. Tvůrčí stipendia jsou určena na podporu tvůrčí umělecké činnosti nebo tvůrčích uměleckých pobytů v délce od šesti měsíců do dvou let, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl. Studijní stipendia jsou přiznávána na podporu studijních pobytů v délce nejméně jeden měsíc na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti.
Program je určen pro fyzické osoby: občany ČR nebo cizince s trvalým pobytem v ČR. Není určen pro žáky a studenty (ani doktorských studijních programů). O studijní stipendia se mohou ucházet pouze osoby mladší 35 let (u tvůrčích stipendií věkové omezení neplatí). Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 5. 1. 2024.

Ke stažení:
1) vyhlašovací podmínky
2) formulář žádosti o stipendium
3) rozpočtový formulář žádosti

Kontaktní osoba: Mgr. Radim Kopáč; radim.kopac@mkcr.cz; +420 257 085 221

Pokud bylo žadateli stipendium již dvakrát poskytnuto, může podat žádost v rámci Výzvy č. 318/2023 – Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: individuální tvůrčí a studijní projekty na této stránce

 

Dále ke stažení:

 

Stipendia 2022 - zápis

Stipendia 2022 - výsledky

Stipendia 2022 - oborová rada

Stipendia 2022 - pokyny k vyúčtování

 

 

Spojte se s námi