Nastavení cookies

K dispozici výsledky hodnocení projektů přijatých do výběrového dotačního řízení (VDŘ) - dle jednotlivých oborů. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace a stanovení její konkrétní výše bude součástí 2. kola. Konečné výsledky budou zveřejněny do 28. 2. 2017.

Výsledky VDŘ v rámci programu festivalů budou zveřejněny do konce února 2017.

Výsledky 1. kola za jednotlivé obory:

Oblast alternativní hudby

Oblast klasické hudby

Oblast výtvarného umění - okruh 1-3

Oblast výtvarného umění - okruh 4-6

Oblast divadla - bodování

Oblast divadla - vyřazené žádosti

Oblast tance - bodování

Oblast tance - vyřazené žádosti

Spojte se s námi