Nastavení cookies

Program státní podpory festivalů profesionálního umění byl schválen usnesením vlády ze dne
11. května 2016 č. 415. Výběrové dotační řízení bylo vyhlášeno v září 2020 s uzávěrkou 16. listopadu 2020.

Na základě ohlasů odborné veřejnosti MK už ve vyhlášení oznámilo změnu metodiky hodnocení žádostí v tom smyslu, že výkonnostní a ekonomické ukazatele bude (na rozdíl od minulých let, kdy je hodnotil a bodoval poskytovatel) stejně jako sociální, kulturněpolitické ukazatele a umělecká kritéria posuzovat a bodovat šest oborových programových rad.

Tak se také stalo: odborná festivalová grémia obodovala – poté, co byla vedením OULK instruována o změnách v hodnocení a jejich dopadech na určování výše dotace – všechny registrované projekty a poskytovatel přistoupil se k výpočtu výše dotace na základě vztahu požadavku a bodování – s nezbytnými korekcemi s ohledem na rozpočtové možnosti programu (korekce výrazných meziročních navýšení dotace a u projektů s minimálním bodovým ziskem). Hranice pro dotační úspěch byla zpřístupněna – snížila se na úroveň 45 bodů (dosud 55 bodů).

Metodika stanovení výše dotace byla zpracována poskytovatelem a detailně diskutována s předsedy oborových programových rad. Uvedené slovní hodnocení bylo členy oborových komisí formulováno s ohledem na bodování projektu v jednotlivých kritériích, neváže se k výši dotace. Třiačtyřiceti projektům se rozdělilo celkem 183,42 mil. Kč.

Kritéria hodnocení jak výkonnostních a ekonomických ukazatelů, tak sociálních, kulturněpolitických a uměleckých hledisek jsou pro všechny obory stejná, přičemž jednotlivé festivalové projekty jsou hodnoceny (porovnávány) vždy v rámci svého oboru. Základní kritéria, daná usnesením vlády, byla rozpracována do dílčích kategorií tak, aby byla zohledněna rozmanitost projektů a komplexita hodnocení s respektem k odlišnostem jednotlivých druhů umění (největší bodovou váhu v nevýkonnostních ukazatelích má napříč obory dramaturgie).   

Výsledky - celkový přehled

Bodové hodnocení

Slovní hodnocení: alternativa, klasika, divadlo, tanec, výtvarno, literatura

Programové rady

Spojte se s námi