Nastavení cookies

Aktuální informace k výzvě 0461 Kreativní vouchery II 2024: z důvodů vyčerpání alokace byl příjem žádostí ukončen.

V současné chvíli probíhá formální kontrola podaných projektových žádostí, v případě potřeby budou žadatelé kontaktováni prostřednictvím Dotačního portálu MK.  

 

 

Dne 26. 1. 2024 se konal webinář pro žadatele výzvy. Prezentace z webináře je ke stažení zde

 

Text výzvy:

Vyhlašovací podmínky

Přílohy výzvy:

Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Prohlášení k velikosti podniku

Vzor rozpočtu projektu - aktualizace

Průzkum trhu

Vyhodnocení dopadů Kreativních voucherů

Pokyny k publicitě NPO

Podpůrné materiály:

Podrobný návod k podání žádosti - ke stažení

Návod na přidání administrátorů v Dotaním portálu MK

Návod na přidání dalších žádostí v Dotačním portálu MK

Návod na získání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

 

 

Číslo výzvy

0461/2024

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Kreativní vouchery

Termíny výzvy

Termín vyhlášení výzvy 15. 1. 2024.

Termín zahájení příjmu žádostí pro rok 2024  1. 2. 2024 od 12 hod.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30.9.2024

Alokace

100 mil. Kč

Indikátory výzvy

650 kreativních voucherů přidělených malým a středním podnikům

Garant výzvy

Oddělení kulturních a kreativních odvětví

Odkaz na elektronické podání žádosti

 

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi