Nastavení cookies

Jedná se o dlouhodobý investiční Program, jehož primárním cílem je podpořit regionální a nadregionální rozvoj a obnovu kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb (koncertních sálů, divadel, knihoven, muzeí, galerií, depozitářů, apod.) na území celého státu. Program je založen na vícestranném způsobu financování, který se skládá minimálně ze dvou zdrojů (zpravidla stát, město, kraj, příspěvková organizace).
Z hlediska oprávněných žadatelů se počítá primárně s níže uvedeným typem právnické osoby:

  • Kraje na území ČR
  • Města na území ČR
  • Obce na území ČR
  • Příspěvkové organizace zřizované kraji, městy nebo obcemi
  • Městské části, městské obvody

 

Program je členěn na 1 podprogram:
134D23100       Program kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury

Účastník programu je povinen postupovat při přípravě a realizaci akce podle Zásady č. 1/2021 pro poskytování finančních prostředků z dotačního titulu 134D23.
Přílohu žádosti o dotaci: „Dokumentace akce (projektu)“ si Účastník programu vygeneruje a vytiskne ve webovém rozhraní systému EDS/SMVS po přidání „nového projektu“.

Soubory ke stažení
 

Schválení programu 2. 7. 2021 Dokumentace programu 134D23
Ukončení programu 31.12.2028  

 

Výzvy:

Výzva  č.1/2021                     Ministerstvo kultury vyzývá k předložení žádosti o dotaci v rámci programu 134D23 Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury- podprogram 134D23100
Spojte se s námi