Nastavení cookies

Výzva NPO č. 0316/2023 - Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby II

Výsledky dotačního řízení:

Registrační číslo v DP MK Žadatel Název Výše dotace dle žádosti
(v Kč)
Počet bodů odborné komise: Dotace - schválená výše
(v Kč)
0316000004 AMU Scott Wells 50 000 90 50 000
0316000016 AMU Jan Nåls 100 000 85 100 000
0316000013 AMU Jérémy Clapin 62 000 93 62 000
0316000015 AMU Mark Ulano a Patrushkha Mierzwa 160 000 96 160 000
0316000022 AMU Nicolas Rey 49 500 87 49 500
0316000018 AMU Divadelní kritika ve střední Evropě; Medenica,  Jászay,  Domagała 90 000 90 90 000
0316000002 AMU Rubino - bicí nástroje   60 000 83 60 000
0316000001 AMU varhanní literatury a nástrojů (M. Trzaskalik-Wyrva, M. Rost, K. Urbaniak, N. J. Laube) 222 000 82 222 000
0316000003 AMU Lukas Liget 45 000 80 45 000
0316000011 AMU Simon Banham 28 000 92 28 000
0316000020 AMU Tradiční jevištní technologie 65 000 90 65 500
0316000005 UMPRUM Jean-Françoise Rappo typografie 30 000 90 30 000
0316000030 UMPRUM Fernand Laposse v Ateliér K.O.V 56 000 90 56 000
0316000010 UMPRUM Chris Schanck Ateliéru K.O.V   85 000 80 85 000
0316000023 UMPRUM Setareh Shahbazi a hosté 233 500 93 233 500
0316000031 UMPRUM Anny Witt na Katedře volného umění 65 000 97 65 000
0316000019 UJEP Člověk v prostoru: Politika a geografie vlastního já 199 500 90 199 500
0316000033 UJEP Umění/podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer 101 500 100 101 500
0316000021 ČVUT Jak Korl a Leo Stuckardt 300 000 100 300 000
0316000037 VUT Dominic Papa, Lawrence Barth 279 036 90 279 036
0316000036 VUT Jacopo Gresleri 115 350 80 115 350
0316000035 VUT Or Ettlinger 115 350 100 115 350
0316000034 VUT Winy Maas 195 128 100 195 128
0316000017 VUT Excelentní světové umělecké prezentace 499 940 60 250 000
0316000006 JAMU vokální repertoár s Peterem Valentovičem 46 630 84 46 630
0316000009 JAMU kurz hudebního programování Bruna Liberdy 58 900 92 58 900
0316000007 JAMU digitální technologie Kavanagha a Rasmussena 82 500 83 82 500
0316000026 JAMU Masterclass II Divadelní fakulta JAMU 309 000 90 309 000
0316000008 JAMU Carl Colomb a Hervé Laurent na metodiku francouzské dechové školy 117 800 93 117 800
0316000024 ÚPOL The Career and Films of Stanley Kubrick with Peter Krämer 32 060 85 32 060
0316000025 OsU Ateliér hostujícího umělce II. 60 000 83 60 000
0316000028 OsU Podpora rozvoje kompetencí II. 337 600 92 337 600

Na návrh odborného poradního orgánu byly ministru kultury Mgr. Martinu Baxovi předloženy výše dotací pro jednotlivé žádosti. Pan ministr návrh komise schválil. Proti výsledku není možné odvolání v souladu s podmínkami výzvy.

Informace k výzvě:

Číslo výzvy

0316/2023

Vyhlašovací podmínky

Znění výzvy

Komponenta/iniciativa

Komponenta 4.5 Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru / Status umělce a umělkyně

Příjem žádostí

Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2023 (9:00 hod.) do (změna!) 19. 1. 2024 (15:00 hod.)

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány v období mezi 1. 3. 2024 a 31. 5. 2024

Alokace

5 000 000 Kč

Indikátory výzvy

250 podpořených osob - studenti magisterských a doktorandských výukových programů vč. vysokoškolských pedagogů

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

Dotační portál Ministerstva kultury (odkaz na příjem žádostí bude spuštěn dne 1. 11. 2023 od 9:00 hod.)

Důležité upozornění: výzva č. 0316/2023 bude v dotačním portálu MK otevřena až do 19. 1. 2024. Prodlužuje se tak termín podání žádostí. Doba realizace projektů se tím nemění a stále platí datum od 1. 3. 2024 do 31. 5. 2024. 

Povinné přílohy při podání žádosti o dotaci: Popis projektuplná moc k oprávnění jednat jménem žadatele, Úplný výpis z evidence skutečných majitelů - návod (vyplňují pouze soukromé VŠ)

Časté otázky a odpovědi

Manuály pro podání žádosti v DP MK:

1. manuál pro podání žádosti

2. Manuál pro přidání osoby administrátora žádosti

Závěrečná zpráva a její přílohy se budou podávat po ukončení realizace projektu prostřednictvím Dotačního portálu MK.

Šablona závěrečné zprávy - stáhněte zde

Přílohy, které se odevzdávají k závěrečné zprávě:

  1. Výkaz podpořených osob
  2. Formulář vyúčtování (bude doplněno)
  3. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

Pokyny k povinné publicitě a sběru dat k výkazu o podpořených osobách:

  1. Pokyny k povinné publicitě
  2. Pokyny k výkazu podpořených osob

 

 

 

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi