Nastavení cookies

Kreativní vzdělávání patří v rámci

 • NPO pod komponentu 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, aktivitu: Status umělce.
 • Akčního plánu Strategie KKO pod opatření 3a, 3b, 3c, 3d.

 

 

Status umělce a plánované dotační výzvy

 1. Zlepšování podmínek pro umělce a kulturní a kreativní pracovníky
 • sběr dat pro přípravu nástrojů podpory

 • dotační program pro fyzické osoby (stipendia) a právnické osoby (podpora internacionalizace a oborových asociací)

 • rozpočet 65 – 85 mil. Kč

 • kontaktní osoba Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS. (zuzana.zahradnickova@mkcr.cz)

 1. Zvyšování kompetencí umělců a kulturních a kreativních pracovníků

 • digitální, manažerské, komunikační dovednosti, marketingové vzdělávání, ekonomika, autorské právo atd.

 • zkvalitnění vzdělávacích funkcí knihoven

 • rozpočet 60 mil. Kč

 • kontaktní osoba Mgr. Blanka Skučková (blanka.skuckova@mkcr.cz)

 1. Kreativní vzdělávání

 • rozvoj kreativního myšlení žáků skrze přímé zapojení kulturních a kreativních profesionálů do výuky v rámci MŠ, ZŠ a SŠ.

 • rozvoj uměleckých a kreativních profesionálů pro VŠ, VOŠ, konzervatoře, oborové organizace

 • rozpočet 300 mil. Kč

 • kontaktní osoba MgA. Petra Uhlířová (petra.uhlirova@mkcr.cz)

 1. Internacionalizace

 • Internacionalizace I - prezentace české kultury v zahraničí (živé umění, literární projekty, současné výtvarné umění, architektura, design, herní vývojářství)

 • Internacionalizace II - prezentace KKS v zahraničí skrze státní příspěvkové organizace MKČR

 • rozpočet 100 mil. Kč

 • kontaktní osoba PhDr. Petr Hnízdo (petr.hnizdo@mkcr.cz)

 

Pracovní skupina

Pracovní skupinu ke Kreativnímu vzdělávání tvoří  zástupci odborné veřejnosti, MŠMT a implementační regionální partneři (zástupci krajů).

Její jednání jsou neveřejná.

 

Termíny projednávání

 • Dne 21. 10. 2021 proběhlo veřejné projednávání všech aktivit MKČR v rámci NPO komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, včetně dotační výzvy na Kreativní vzdělávání, více najdete zde.
 • Dne 26. 10. 2021 proběhlo neveřejné projednání aktivit oddělení kulturních a kreativních průmyslů MKČR v rámci NPO se státní správou, samosprávou a vybranými profesními asociacemi a agenturami. 
 • Dne 2. 12. 2021 proběhlo 1. jednání Pracovní skupiny ke Kreativnímu vzdělávání a jejím tématem bylo Administrativní řešení, meziresortní spolupráce MŠMT a MK, spolupráce s kraji.
 • Dne 14. 12. 2021 proběhlo 2. jednání Pracovní skupiny ke Kreativnímu vzdělávání a jejím tématem bylo Administrativní řešení, meziresortní spolupráce MŠMT a MK, spolupráce s kraji..
 • Další termín Pracovní skupiny ke Kreativnímu vzdělávání se bude konat v 1. pol. ledna 2022 a bude zaměřen na zacílení dotačních programů v oblasti práce s dětmi. 

Výsledky výzvy č. 3 (podpora projektů kreativního učení): Výsledky dotačních řízení NPO - mkcr.cz 

Spojte se s námi