Nastavení cookies

 

Výzva č. 0334/2023 - Národní mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví

Metodické pokyny:

Dne 27. 2. 2024 byl vydán metodický pokyn pro příjemce dotace výzvy č. 0334/2023 v souladu s Podmínkami výzvy (kapitola 14, bod d), který upravuje termín pro zaslání reportu na 18. 3. 2024, respektive 18. 3. 2025. Příjemci dotace v okruzích Internetová ekonomika a Eventový průmysl mají pro zaslání reportu termín 12. 12. 2024 v souladu s časováním etapy "0" dle metodiky mapování.

 

Číslo výzvy

0334/2023

Komponenta

4.5 Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Příjem žádostí

Žádosti je možné podat v období od 19. 10. 2023, 9:00 h. do 21. 11. 2023, 15:00 h.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejdříve 1. 1. 2024 a nejpozději 31. 5. 2025

Alokace

9 000 000 Kč

Indikátory výzvy

Vytvoření analytických materiálů stavu a potřeb sektoru kulturních a kreativních odvětví

Garant výzvy

Oddělení kulturních a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

Žádost se podává prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury (DP MK)

Kontaktní osoba: Mgr. Adam Dvořák, e-mail: adam.dvorak@mk.gov.cz 

Vyhlašovací podmínky: VÝZVA

Metodika mapování KKO (bude využita příjemci dotace výzvy č. 0334/2023): Metodika MK

Přílohy pro podání žádosti v DP MK:

1. vzor čestného prohlášení pro vyloučení střetu zájmů

2. vzor plné moci k oprávnění jednat jménem žadatele

3. šablona pro popis projektu

Skuteční majitelé: subjekty, které mají skutečné majitele, je musejí při podání žádosti uvést. Toto se provede v Dotačním portálu ve složce Vlastnická struktura při kliknutí na "Načíst majitele z IS ESM". Subjekt tedy nemusí nahrávat přílohu o skutečných majitelích.

Pokud neexistuje šablona přílohy, záleží podoba přílohy na žadateli.

Manuály pro podání žádosti v DP MK:

1. manuál pro podání žádosti

2. Manuál pro přidání osoby administrátora žádosti

 

 

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi