Nastavení cookies

Kapitola přináší popis postupu občana ve vztahu k veřejné správě v oblasti památkové péče dle právního stavu ke dni 1. června 2020. Zákon o státní památkové péči je rozdělen podle jednotlivých správních řízení  na životní situace a to včetně nejčastějších dotazů a odpovědí na ně. Soubory jsou zveřejněny pod textem jako přiložené dokumenty, případně lze použít následující rozcestník.

 

vlastník kulturní památky

 1. Řízení Ministerstva kultury o prohlášení věci za kulturní památku
 2. Řízení Ministerstva kultury o zrušení prohlášení věci za kulturní památku
 3. Oznámení vlastníka o ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady
 4. Právo státu na přednostní koupi movitých kulturních památek
 5. Řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o restaurování kulturní památky
 6. Řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o obnově kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona
 7. Řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností obnově kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona
 8. Poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky
 9. Řízení krajského úřadu o přemístění stavby, která je kulturní památkou
 10. Řízení krajského úřadu o přemístění movité kulturní památky
 11. Řízení Ministerstva kultury o vývozu kulturní památky do zahraničí

vlastník národní kulturní památky

 1. Oznámení vlastníka o ohrožení nebo poškození národní kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady
 2. Právo státu na přednostní koupi národních kulturních památek
 3. Řízení krajského úřadu o restaurování národní kulturní památky 
 4. Řízení krajského úřadu o obnově národní kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona
 5. Řízení krajského úřadu o obnově národní kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona
 6. Poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu národní kulturní památky
 7. Řízení krajského úřadu o přemístění stavby, která je národní kulturní památkou
 8. Řízení krajského úřadu o přemístění movité národní kulturní památky
 9. Řízení Ministerstva kultury o vývozu národní kulturní památky do zahraničí

vlastník nemovitosti v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu 

 1. Řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o úpravě nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu a kdy takové úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona
 2. Řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o úpravě nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu a kdy takové úpravy nebudou dále posuzovány v režimu stavebního zákona

Ostatní řízení vedená dle zákona o státní památkové péči

 1. Řízení Ministerstva kultury o povolení k restaurování kulturní památky
 2. Řízení Ministerstva kultury o povolení k restaurování kulturních památek a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti (tzv. eurorestaurátor)
 3. Oznámení záměru provést restaurování kulturních památek v rámci svobody poskytování služeb (tzv. eurorestaurátor)
 4. Řízení Ministerstva kultury o udělení oprávnění k archeologickým výzkumům
 5. Řízení Ministerstva kultury o povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti (tzv. euroarcheolog)
 6. Oznámení záměru provést archeologický výzkum v rámci svobody poskytování služeb (tzv. euroarcheolog)
 7. Poskytnutí dotace na opravu stavby v památkově chráněném území, ač stavba není kulturní památkou
 8. Poskytnutí dotace z Programu podpory pro památky světového dědictví
Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Řízení Ministerstva kultury o vývozu národní kulturní památky do zahraničí.pdf, 225 kB
Program podpory pro památky světového dědictví.pdf.pdf, 234.2 kB
Řízení Ministerstva kultury o vývozu kulturní památky do zahraničí.pdf, 224 kB
Formulář k žádosti (osvědčení) pro nakládání s kulturní (národní) památkou.doc, 45.5 kB
Soubor Velikost
Řízení Ministerstva kultury o prohlášení věci za kulturní památku.docx, 26.3 kB
Řízení Ministerstva kultury o zrušení prohlášení věci za kulturní památku.docx, 26.8 kB
Oznámení vlastníka o ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady.docx, 26.3 kB
Právo státu na přednostní koupi movitých kulturních památek.docx, 27.6 kB
Řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o restaurování kulturní památky.docx, 25.6 kB
Řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o obnově kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona.docx, 29 kB
Řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností obnově kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona.docx, 28.5 kB
Poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky.docx, 35.9 kB
Řízení krajského úřadu o přemístění stavby, která je kulturní památkou.docx, 29.5 kB
Řízení krajského úřadu o přemístění movité kulturní památkou.docx, 25.7 kB
Oznámení vlastníka o ohrožení nebo poškození národní kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady.docx, 24.5 kB
Právo státu na přednostní koupi národních kulturních památek.docx, 28.2 kB
Řízení krajského úřadu o restaurování národní kulturní památky.docx, 24.9 kB
Řízení krajského úřadu o obnově národní kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona.docx, 28.5 kB
Řízení krajského úřadu o obnově národní kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona.docx, 28.3 kB
Poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu národní kulturní památky.docx, 36.5 kB
Řízení krajského úřadu o přemístění stavby, která je národní kulturní památkou.docx, 28.5 kB
Řízení krajského úřadu o přemístění movité národní kulturní památky.docx, 26.4 kB
Řízení Ministerstva kultury o vývozu národních kulturní památky do zahraničí.docx, 25.8 kB
Řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o úpravě nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci,.docx, 35 kB
Řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o úpravě nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci,.docx, 32.7 kB
Řízení Ministerstva kultury o povolení k restaurování kulturní památky.docx, 29.9 kB
Řízení Ministerstva kultury o povolení k restaurování kulturních památek a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti (tzv. eurorestaurátora).docx, 29.8 kB
Oznámení záměru provést restaurování kulturních památek v rámci svobody poskytování služeb (tzv. eurorestaurátora).docx, 30.1 kB
Řízení Ministerstva kultury o udělení oprávnění k archeologickým výzkumům.docx, 29.2 kB
Řízení Ministerstva kultury o povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti (tzv. euroarcheologa).docx, 28.1 kB
Oznámení záměru provést archeologický výzkum v rámci svobody poskytování služeb (tzv. euroarcheologa).docx, 26 kB
Dotace na opravu stavby v památkově chráněném území, ač stavba není kulturní památkou.docx, 30.3 kB
Spojte se s námi