Nastavení cookies

Ministerstvo kultury ČR,
odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, jako ústřední orgán státní správy na úseku ochrany movitého kulturního dědictví, plní úkoly související se zabráněním nezákonného nakládání s kulturním dědictvím včetně navracení odcizených a nezákonně vyvezených kulturních statků zpět do České republiky.

1/ NAVRACENÍ NEZÁKONNĚ VYVEZENÝCH KULTURNÍCH STATKŮ DO ČR

              a) Legislativní rámec
                  Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků zpět do České republiky je realizováno na základě Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zabránění nedovolenému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970, Směrnice Rady č. 93/7/EHS o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu, která bude od 19.12.2015 nahrazena směrnicí EU 2014/60, a zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších změn a doplnění. Další související právní normy mimo jiné jsou: zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči, zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci a Pokyn obecné povahy NSZ č. 10/2013 ze dne 16. prosince 2013.

              b) Spolupracující instituce
                  Na procesu zacíleném na navracení nezákonně vyvezených kulturních statků se podílí Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, složky Policie ČR, příslušná státní zastupitelství a soudy, pracoviště Celní správy ČR a odborná diecézní pracoviště Církve římskokatolické. Společně se podílí na plnění Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO). Jednotlivá pracoviště úzce spolupracují se svými zahraničními partnery. 
                  Od ztotožnění nalezeného odcizeného kulturního statku po navrácení do České republiky původnímu majiteli probíhá intenzivní komunikace mezi jednotlivými subjekty. Díky odborné práci všech zúčastněných pracovníků ve spojení s ochotou a vstřícností zahraničních partnerů se daří kulturní statky vracet zpět. V tomto procesu se také projevuje odlišnost právních systémů jednotlivých států, z nichž se kulturní statky navrací.

2/ PODPORA ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ

    Ministerstvo kultury v rámci signatářských států Úmluvy Unesco o opatřeních k zákazu a zabránění nedovolenému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970 přispívá k zamezení nezákonného nakládání s kulturními statky mimo jiné i tím, že šíří informace o odcizení zahraničních kulturních statků na webových stránkách Ministerstva kultury i na webových stránkách jím zřízených organizací a dalších profesních a zájmových sdružení. Ministerstvo dále v rámci své kompetence monitoruje kulturní a obchodní prostředí, zda se v něm nevyskytují kulturní statky odcizené v zahraničí a je připraveno, v případě zjištění takového výskytu, spolupracovat s kompetentními úřady jednotlivých států při navracení těchto kulturních statků.

    V průběhu letošního roku kritická situace v mnoha částech světa, hlavně Iráku a Sýrii, kde proběhlo masivní ničení a rabování kulturního dědictví, včetně nezákonných archeologických vykopávek, přiměla zástupce Řecka, na 3. zasedání smluvních států Úmluvy Unesco z roku 1970 ve dnech 18. až 20. května 2015, přednést svoji iniciativu, kterou všichni účastníci převzali jako Prohlášení o opatření k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků. K této iniciativě se přidalo i Ministerstvo kultury a v rámci svých možností toto prohlášení zveřejnilo a nadále rozšiřuje prostřednictvím svých partnerů v rámci celé České republiky. Plné znění tohoto prohlášení naleznete v části Soubory ke stažení. 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Společná zpráva UNESCO a organizace Conseil des Ventes Volontaires.pdf, 177.2 kB
Osvětová animovaná videa připravená Sekretariátem Úmluvy UNESCO.docx, 14.8 kB
Soubor Velikost
Rezoluce Valného shromáždění OSN z 13. 12. 2018.pdf, 400.2 kB
UNESCO - Toolkit to fight the illicit trafficking of cultural property.pdf, 4.8 MB
INTERPOL poster - nejvýznamnější umělecká díla odcizená ve světě v roce 2018.pdf, 1.7 MB
INTERPOL poster - nejvýznamnější umělecká díla odcizená z muzea v Idlibu (Sýrie) v březnu 2015.jpg, 1.8 MB
INTERPOL poster – nejvýznamnější umělecká díla odcizená ve světe v první polovině roku 2018.pdf, 3 MB
Navrácené kulturní statky.docx, 13.8 kB
Prohlášení UNESCO - Stop nezákonnému obchodování s kulturními statky.docx, 15.1 kB
Žádosti zahraničních partnerů: - Irák.docx, 13.9 kB
Žádosti zahraničních partnerů: - Irák - seznam.pdf, 72.7 kB
Žádosti zahraničních partnerů: - Peru.docx, 1.7 MB
Žádosti zahraničních partnerů – Peru – tři malby.pdf, 236.7 kB
Žádosti zahraničních partnerů – Peru – krucifix.pdf, 167.2 kB
Žádosti zahraničních partnerů – Peru – koule bola.pdf, 151.5 kB
Žádosti zahraničních partnerů – Peru – čtrnáct odcizených předmětů.pdf, 834.7 kB
Spojte se s námi