Nastavení cookies

Výsledky výběrového dotačního řízení: tabulka s hodnocením projektů, protokol z hodnocení žádostí 

Prezentace výzvy v kontextu oborových dotačních řízení oddělení umění MK proběhla dne 31. 8. 2023 online - náhled zde

Vyhlašovací podmínky výzvy 0343

Návody ke stažení:

Podávání žádostí bylo zahájeno 15. 9. 2023 (13:00) s uzávěrkou 31. 10. 2023 (15:00) přes Dotační portál Ministerstva kultury https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Číslo výzvy

0343/2023

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Digitalizace kulturního a kreativního sektoru –

Rozvoj digitalizace, dokumentační a informační činnosti v oblasti vizuálního umění a architektury

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 1. 9. 2023

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu v období: od 15. 9. 2023 od 13:00 do 31. 10. 2023 do 15:00

Období realizace

Výzva je určena pro projekty realizované v období od ledna do prosince 2024

Alokace

celkem 40 mil. Kč

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Indikátory výzvy

Počet podpořených právnických nebo podnikajících fyzických osob

Počet projektů (digitalizovaných sbírek, podsbírek, sbírkových celků, počet zveřejněných záznamů apod.)

Počet návštěv digitalizovaných předmětů prostřednictvím vzdáleného přístupu

Spojte se s námi