Nastavení cookies
 

logo npo mkcr eu.png

 

Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce

Podání závěrečné monitorovací zprávy a vyúčtování projektů – informace pro příjemce dotací

Závěrečná monitorovací zpráva se podává v Dotačním portálu MK v záložce Realizace projektu v podzáložce Monitorovací zpráva do 31. 1. 2024. 
Vyúčtování se podává spolu se Závěrečnou monitorovací zprávou formou vyplněného excelového formuláře s názvem „Registrační číslo projektu“-Vyúčtování (např. 0214000333-Vyúčtování) nahraného v záložce Realizace projektu do Podzáložky Účetní doklady též do 31. 1. 2024
Vyplněný Formulář vykazování podpořených pracovnic a pracovníků KKS za období 1.1. – 31. 12. 2023 ve formátu .xlsx s názvem „Registrační číslo projektu“-KKS-12-2023 (např. 0214000333-KKS-12-2023) zašlete MK prostřednictvím datové schránky (povinný předmět zprávy: 0214-NPO-„registrační číslo projektu“, např. 0214-NPO-0214000333) a nahrajte na Nástěnku projektu v DPMK do 10. 1. 2024. 

Dokumenty a formuláře ke stažení:
Návod k podání závěrečné monitorovací zprávy
Formulář vyúčtování
Formulář vykazování podpořených pracovnic a pracovníků KKS za období 1. 1. – 31. 12. 2023
Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

V současné době se v DPMK nezobrazuje dlaždice/záložka Monitorovací návštěvy a kontroly. Pokud na Vašem projektu kontrola byla a potřebujete podat závěrečnou monitorovací zprávu, jako dočasné řešení doporučujeme vyplnit veškerá data k externí kontrola na Vašem projektu do Nástěnky projektu v Detailu projektu. Po vyplnění informace na Nástěnku je možné ZMZ podat.

Webináře k podání závěrečné monitorovací zprávy a vyúčtování se konají (délka cca 60-75 minut):
5. 1. 2023 od 10:00 odkaz: https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=m6ce155b74a6e6d9fc7a868495f547ab3
10. 1. 2023 od 14:30 odkaz: https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=m753c0aac4258a3ffd5dc32f52fe4db68

Konzultace k podání závěrečné monitorovací zprávy a vyúčtování:
17. 1. 2023 10:30-12:00 odkaz: https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=mf5f6cf3b9dab41683799e6c8c5fc417c
26. 1. 2023 10:30-12:00 odkaz: https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=mb6eaf018714d69ca4ccdf8693a46f6a8
30. 1. 2023 14:00-15:30 odkaz: https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=m9915625fac186c8b87bcb00786493675

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů mezinárodní umělecké a odborné spolupráce na území ČR, zacílených na rozvoj kompetencí profesionálních uměleckých a odborných pracovníků kulturního a kreativního sektoru, na získání znalostí a dovedností uplatnitelných v dalším profesním životě a zvyšujících jejich konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu.

Program je určen výhradně na podporu projektů z oblasti profesionálního divadelního a tanečního umění, klasické, alternativní hudby a výtvarného umění. Jedná se o pilotní dotační řízení realizované z prostředků NPO. Jeho cílem je rozšíření tematické nabídky tradičních oborových dotačních řízení oddělení umění MK.

Číslo výzvy

4/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce/ umělkyně

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 1. 9. 2022

Žádosti je možné podávat v období:

od 2. 9. 2022 od 13.00 hod. do 3. 10. 2022 do 15.00 hod.

Období realizace

Výzva je určena pro projekty realizované v období od ledna do prosince 2023.

Alokace

celkem 60 mil. Kč

Indikátory výzvy

Počet podpořených fyzických osob – pracovníků kulturního a kreativního sektoru při rozvoji dovedností zvyšujících jejich konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu.

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

vyhlašovací podmínky

Výsledky dotačního řízení: komentář, výsledky

Plánované návazné výzvy:

Navazovat bude výzva na podporu projektů s termínem realizace v roce 2024. Vyhlašovací podmínky budou zveřejněny ve II. čtvrtletí 2023.

 

  logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi