Nastavení cookies
 

                                                          logo npo mkcr eu.png

 

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí podpory na realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zacíleny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace českých kulturních a kreativních odvětví a jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků ve vybraných oblastech kulturního a kreativního sektoru v ČR (dále jen „KKS“).

Hlavním cílem výzvy je zajistit rozvoj a obnovu KKS, zejména posílit kompetence, odbornost a propagaci odborných pracovníků z oblasti KKS a rozšířit sítě jejich zahraniční spolupráce na pořádání prezentací české kultury na zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění, uměleckých/lidových řemesel a literatury. Další z cílů výzvy je podpora projektů zaměřených na pořádání konferencí, seminářů, vzdělávacích akcí v kultuře s mezinárodním přesahem a tvůrčích a manažerských rezidencí a stáží v zahraničí. Aktivity jsou orientované na stimulaci mezinárodní spolupráce, mobility, rozvíjení síťování, rozvoje dovedností, profesního růstu a udržitelnosti v oblastech KKS. Podpořené projekty povedou k obnovení narušené sítě mezinárodní spolupráce v KKS, podpoří osobní růst profesionálů v kulturních a kreativních odvětvích a rozvoj dovedností a kompetencí a zvýší udržitelnost celého sektoru.

Cílem všech dotačních řízení ve všech plánovaných výzvách v rámci iniciativy Status umělce a umělkyně je podpořit rozvoj dovedností a síťování minimálně 2000 jednotlivců (fyzických osob) v kulturním a kreativním sektoru, kteří mají daňový domicil v ČR (příp. v EU/EHP), tj. konečných příjemců. Počet podpořených profesionálů KKS (fyzických osob) ve výzvě Mobilita II se bude odvíjet od počtu podaných projektů (předpoklad: za tuto výzvu vykázání min. 200 podpořených fyzických osob).

 

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Číslo výzvy

5/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 1. 9. 2022, sběr žádostí do 14. 10. 2022 do 15 h

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2023.

Alokace

100 mil. Kč

Oprávněný žadatel

Žadatelem o dotaci mohou státní příspěvkové organizace zřizované MK ČR a všechny FO a PO

Indikátory výzvy

Počet podpořených fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru

Garant výzvy

Odbor mezinárodních vztahů

Odkaz na výzvu

https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-status-umelce-vyzva-c-5-mobilita-ii-2889.html

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF + přílohy

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 
Kontaktní osoby
Metodická podpora: Zuzana Li, Odbor mezinárodních vztahů a EU, omv.npo@mkcr.cz, tel.: +420 257 085 299
Technická podpora: Milan Ťukal, milan.tukal@mkcr.cz, tel.: +420 257 085 545

 

Aktuality a informace pro žadatele / příjemce dotace
Povinná publicita NPO příjemci dotace

Formulář k vykazování podpořených fyzických osob – profesionálů KKS

Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmu

Výsledky dotačního řízení

Často kladené dotazy

Plánované návazné výzvy:
Navazovat bude výzva na podporu projektů s termínem realizace v roce 2024. Vyhlašovací podmínky budou zveřejněny ve II. čtvrtletí 2023 v sekci NPO pod výzvou Mobilita III.
 

logo npo mkcr eu.png

 

Spojte se s námi