Nastavení cookies

Výzva č. 0311/2023  Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby

Číslo výzvy

0311/2023

Vyhlašovací podmínky

Výzva

Komponenta/iniciativa

Komponenta 4.5 Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru / Status umělce a umělkyně

Příjem žádostí

Žádosti je možné podat v období od 4. 5. 2023 (13:00 hod) - 5. 6. 2023 (12:00 hod).

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány v období 1. 9. 2023 – 29. 2. 2024

Alokace

10 000 000 Kč

Indikátory výzvy

300 podpořených osob - studenti magisterských a doktorandských výukových programů vč. vysokoškolských pedagogů

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

Dotační portál Ministerstva kultury (odkaz na příjem žádostí bude spuštěn dne 4. 5. 2023 od 13:00)

                                               

                                               POKYNY K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ

Závěrečná zpráva a její přílohy se podávají prostřednictvím konkrétní žádosti v Dotačního portálu MK do 31. 3. 2023.

1. Abyste mohli vyplnit závěrečnou zprávu, musíte vyplňovat údaje v záložce Realizace projektu.

2. Formulář v záložce Realizace projektu je společný pro všechny výzvy MK, proto některé záložky nebudete vyplňovat. Systém by měl podat monitorovací zprávu i přesto, že nevyplníte některé záložky. Faktury, výpisy z účtu nebo prezenční listiny nenahráváte, ale archivujete pro případ kontroly auditních orgánů.

Nevyplňujte záložky Účetní doklady, v záložce Monitorovací zprávy pak nevyplňujete tyto záložky:

  • č. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16.

Vyplňujete tyto záložky:

  • záložky č. 3, 4, 9, 12, 17 a 18.

záložce č. 17 je nutné zaškrtnout čestné prohlášení. To musí zaškrtnout statutární orgán nebo osoba s plnou mocí.

3. Všechny přílohy, které budete přikládat (stáhli jste si šablony na webu výzvy), nahrávejte jako typ JINÝ DOKUMENT. Lze nahrávat dokumenty ve formátu .pdf a .xls.

4. Pro úspěšné podání musíte vygenerovat dokument Monitorovací zpráva – poté monitorovací zprávu musíte nechat podepsat statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu, případně provést autorizovanou konverzi úředně ověřeného podpisu.

5. Závěrečnou zprávu musí v DP MK podat rektor = statutární orgán nebo osoba s plnou mocí od statutárního orgánu. Je tedy nutné, aby se pro podání závěrečné zprávy ideálně přihlásila osoba, která podala žádost o dotaci.

Přílohy, které se odevzdávají k závěrečné zprávě:

Šablona závěrečné zprávy - stáhněte zde -  bude podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo bude oveřený podpis s autorizovanou konverzí (provádí např. Czech POINT), podepisuje statutární orgán (rektor) nebo osoba oprávněná na zákaldě plné moci

Šablony stáhnete kliknutím na hypertextový odkaz:

  1. Výkaz podpořených osob
  2. Formulář vyúčtování
  3. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů - bude podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo bude oveřený podpis s autorizovanou konverzí (provádí např. Czech POINT), podepisuje statutární orgán (rektor) nebo osoba oprávněná na zákaldě plné moci
  4. Čestné prohlášení k vyúčtování dotace -  bude podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo bude oveřený podpis s autorizovanou konverzí (provádí např. Czech POINT), podepisuje statutární orgán (rektor) nebo osoba oprávněná na zákaldě plné moci
  5. vygenerovaná Monitorovací zpráva - bude podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo bude oveřený podpis s autorizovanou konverzí (provádí např. Czech POINT), podepisuje statutární orgán (rektor) nebo osoba oprávněná na zákaldě plné moci.

Celkem odevzdá příjemce dotace šest příloh, z nichž čtyři jsou elektronicky podepsané nebo s autorizovanou konverzí.

Pokyny k povinné publicitě a sběru dat k výkazu o podpořených osobách:

  1. Pokyny k povinné publicitě
  2. Pokyny k výkazu podpořených osob

 

 

 

 

 

Povinné přílohy při podání žádosti: Popis projektu, plná moc k oprávnění jednat jménem žadatele, Úplný výpis z evidence skutečných majitelů - návod (vyplňují pouze soukromé VŠ)

Časté otázky a odpovědi

Výsledky hodnocení projektů žádostí a výše poskytnuté podpory 

logo npo mkcr eu.png

 

Soubory ke stažení
Spojte se s námi