Nastavení cookies

Kapitoly A, B, D a F programu ISO II spravuje Odbor muzeí a galerií - Oddělení ochrany kulturních statků.
Podprogram ISO II/C – Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu je ve správě Odboru muzeí a galerií – Oddělení péče o sbírky, podprogram ISO II/E – Uplatnění předkupního práva státu a nároku na převedení movitého archeologického nálezu do vlastnictví ČR je v gesci Odboru památkové péče.

ISO II/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami:
Soubory ke stažení:

       1. ISO II A - výzva k podávání žádostí na rok 2024  
       2. ISO II A - Formulář žádosti o dotaci 2024 
       3. ISO II A - Instrukce k vyplnění formuláře žádosti 
       4. Položková tabulka požadavků ISO II A 2024 
       5. Formulář rozpočtu 2024 - dotace do 70 procent nákladů 
       6. Formulář rozpočtu 2024 - dotace do 100 procent nákladů 
       7. ISO II  - Příkaz náměstka ministra - 1-22 
       8. Formulář vyúčtování

ISO II/B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví:
Soubory ke stažení:

 1. ISO II B – výzva k podávání žádostí na rok 2024
 2. ISO II B – formulář žádosti 2024
 3. ISO B a D – Instrukce k vyplnění formuláře žádosti
 4. Položková tabulka požadavků ISO B 2024
 5. Informace pro žadatele z podprogramu ISO II B
 6. Metodický pokyn k digitalizaci
 7. Projektová dokumentace
 8. Basic principles and tips for 3D digitalisation of tangible cultural heritage
 9. ISO II - Příkaz náměstka ministra - 1-22
 10. Formulář vyúčtování
 11. ISO II B 2023-konečné výsledky
 12. ISO II B 2022 – konečné výsledky
 13. ISO II B 2021 - konečné výsledky
 14. ISO II B 2020 - konečné výsledky
 15. ISO B 2019 - konečné výsledky
 16. ISO B  - Dotace udělené v roce 2018


ISO II/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí:
Soubory ke stažení:

 1. ISO II D – výzva k podávání žádostí na rok 2024
 2. ISO II D – formulář žádosti 2024
 3. ISO B a D – Instrukce k vyplnění formuláře žádosti
 4. Položková tabulka požadavků ISO D 2024
 5. ISO II D – instrukce k podání žádosti
 6. ISO II - Příkaz náměstka ministra - 1-22
 7. Formulář vyúčtování
 8. ISO II D 2023-obce a ostatní-konečné výsledky
 9. ISO II D 2023-kraje-konečné výsledky
 10. ISO II D 2023-SPO-konečné výsledky
 11. ISO II D 2022 - kraje - konečné výsledky
 12. ISO II D 2022 - obce a ostatní - konečné výsledky
 13. ISO II D 2022 - SPO - konečné výsledky
 14. ISO II D 2021 - kraje - konečné výsledky
 15. ISO II D 2021 - obce a ostatní - konečné výsledky
 16. ISO II D 2021 - SPO - konečné výsledky
 17. ISO II D 2020 - SPO - konečné výsledky
 18. ISO II D 2020 - krajské organizace - konečné výsledky
 19. ISO II D 2020 - obecní a ostatní organizace - konečné výsledky
 20. ISO D 2019 - SPO - konečné výsledky
 21. ISO D 2019 - krajské organizace - konečné výsledky
 22. ISO D 2019 - obce a ostatní organizace - konečné výsledky
 23. ISO D - Dotace udělené v roce 2018 - státní příspěvkové organizace
 24. ISO D - Dotace udělené v roce 2018 - kraje
 25. ISO D - Dotace udělené v roce 2018 - obecní a ostatní

 

ISO II/F – Realizace nároků na navracení nezákonně vyvezeného movitého kulturního dědictví:
Soubory ke stažení:

 1. ISO II - Příkaz náměstka ministra - 1-22
 2. ISO II - Formulář žádosti o dotaci
 3. Formulář vyúčtování
Soubory ke stažení
Spojte se s námi